Post Рада МОГО"ФРС"


Нажмите на изображение для увеличения Название: user2.jpg Просмотров: 2 Размер:	22.4 Кб ID:	3097
Бобелюк Микола Федосійович
• здійснює керівництво Федерацією відповідно до Статуту Федерації;
• виступає з офіційними заявами від імені Федерації;
• організовує фінансово-господарське, правове, організаційно-технічне, агітаційно-пропагандистське, інформаційно-аналітичне та інше забезпечення статутної діяльності Федерації, її керівних органів та посадових осіб;
• здійснює взаємодію структурних підрозділів та керівних органів Федерації;
• організовує розроблення пропозицій з питань стратегії Федерації;
• скликає засідання Ради, визначає дату, час, місце та проект порядку денного засідань;
• представляє Федерацію у відносинах з органами державної влади та місцевого самоврядування, громадськими та комерційними організаціями, їх об'єднаннями, міжнародними та зарубіжними організаціями;
• розпоряджається майном та коштами Федерації в межах своєї компетенції;
• укладає від імені Федерації цивільно-правові договори і контракти;
• пред'являє від імені Федерації претензії і позови до юридичним особам і громадянам;
• здійснює загальне керівництво діяльністю виконавчих органів Федерації;
• наділяє членів Ради повноваженнями в межах своєї компетенції та розподіляє між ними обов'язки;
• здійснює інші повноваження відповідно до Статуту та Положень, за винятком віднесених до виключної компетенції Загальних Зборів.[/COLOR]


Название: Кондратьев.JPG Просмотров: 144  Размер: 11.0 Кб
Кондратьев Андрей
Віце-президент
Здійснює загальне керівництво, в відповідності з правилами та іншими тематичними нормативними документами, в підготовці та проведенні спортивних змагань з рибної ловлі. Готує і подає Раді план підготовки із зазначенням відповідальних за кожний етап. Контролює своєчасне виконання плану.
• Формує спонсорську карту спортивних заходів та інформаційну стратегію Федерації в рамках спортивних заходів.
• За дорученням Президента здійснює загальне керівництво по підготовці збірних команд за напрямами, їх тренування і збори.
• Курує підготовку та супровід документації змагань та подання до ФРСУ.
• Бере участь у зборах суддівських колегій. Курірує суддівську підготовку заходів.
• Здійснює господарсько-майнове розвиток Федерації.
• Відповідальний за збереження основних фондів і витратного майна.
• Член Ревізійної комісії Федерації.
• Готує і погоджує з Радою річний бюджет Федерації. Стежить за його виконанням.
• Організовує і відповідальний за підготовку господарської частини заходів Федерації. Під час проведення заходів є Комендантом табору.
• При підготовці заходів готує кошторис витрат та надає її на затвердження Радою.
• За підсумками заходу готує звітну господарську документацію.

Название: Судья DREDD.JPG Просмотров: 525  Размер: 2.8 Кб
Мінченко Віталій Олександрович
(Головний суддя федерації)
• Виконує обов'язки, покладені на нього Президентом.
• Здійснює суддівство у відповідності з правилами та іншими тематичними нормативними документами спортивних змагань з рибної ловлі.
• Відповідальний за навчання і сертифікацію суддівського складу Федерації.
• Призначає Суддівську Колегію змагань. Курірує підготовку суддів Федерації.

Название: корытов.jpg Просмотров: 525  Размер: 2.7 Кб
Коритов Олексій Володимирович
(секретарь федерації)
• Формує інформаційно-аналітичну стратегію Федерації.
• За дорученням Президента здійснює опитувальне голосування членів Ради.
• Здійснює документально-юридичне забезпечення Федерації.

Название: МОРДОВИН.gif Просмотров: 523  Размер: 8.9 Кб
Мордовін Андрій Валерійович
(Тренер напряму - керівник спортивного спрямування «поплавок-фідер-зима». Відповідальний секретар змагань.)

• Здійснює розвиток спортивного спрямування «поплавок-фідер-зима» у Федерації.
• Готує документи члена Федерації, виконав спортивний розряд, на присвоєння йому цього розряду.
• Веде рейтинг спортсменів напрямку.
• Здійснює документальне супроводження, у відповідності з правилами та іншими тематичними нормативними документами, спортивних змагань з рибної ловлі.
• Готує до затвердження Радою Протоколи змагань та інші підсумкові документи всіх змагань Федерації.

Название: Tюлин.jpg Просмотров: 0  Размер: 6.4 Кб
Тюлін Сергій
(Член Ради Федерації «поплавок-фідер-зима».)

• Входить до складу комітету за напрямом «поплавок-фідер-зима».
• Виконує обов'язки, покладені на нього Президентом.
• Бере участь у розвитку спортивного спрямування у Федерації.
• Виконує рішення комітету. Вносить пропозиції щодо підготовки до проведення заходів Федерації.

Нажмите на изображение для увеличения Название: gena.jpg Просмотров: 0 Размер:	22.5 Кб ID:	3165
Голубок Геннадій
(Член Ради Федерації «поплавок-фідер-зима».)

• Входить до складу комітету за напрямом «поплавок-фідер-зима».
• Виконує обов'язки, покладені на нього Президентом.
• Бере участь у розвитку спортивного спрямування у Федерації.
• Виконує рішення комітету. Вносить пропозиції щодо підготовки до проведення заходів Федерації.

Название: DMITRISH.jpg Просмотров: 519  Размер: 2.4 Кб
Дмитришен Сергій Петрович
(Тренер направления - руководитель направления «спиннинг- берег»)
•Осуществляет развитие спортивного направления «спиннинг- берег» в Федерации.
• Готовит документы члена Федерации, выполнившего спортивный разряд, на присвоение ему этого разряда.
• Ведет рейтинг спортсменов

Нажмите на изображение для увеличения Название: Прудич А.jpg Просмотров: 1 Размер:	9.0 Кб ID:	2654
Прудіч Андрій
(Член Ради Федерації спін-берег)
• Входить до складу комітету за напрямом «спінінг - берег».
• Виконує обов'язки, покладені на нього Президентом.
• Бере участь у розвитку спортивного спрямування у Федерації.
• Виконує рішення комітету. Вносить пропозиції щодо підготовки до проведення заходів Федерації.

Нажмите на изображение для увеличения Название: DSC02529.JPG Просмотров: 1 Размер:	34.3 Кб ID:	2685

Осин Евгений
(Член Ради Федерації спін-берег)
• Входит в состав комитета по направлению «спиннинг- берег».
• Выполняет обязанности, возложенные на него Президентом.
• Участвует в развитии спортивного направления в Федерации.
• Выполняет решения комитета. Вносит предложения по подготовке к проведению мероприятий Федерации.

Название: GRECHKO.JPG Просмотров: 520  Размер: 2.2 Кб
Гречко Андрій Валентинович
(Тренер напряму - керівник напрямку «спінінг-човен»)
• Здійснює розвиток спортивного спрямування «спінінг-човен» у Федерації.
• Готує документи члена Федерації, виконав спортивний розряд, на присвоєння йому цього розряду.
• Веде рейтинг спортсменів напрямку.

Название: BOYKO.JPG Просмотров: 518  Размер: 3.1 Кб
Бойко Юрій Мусійович
(Член Ради Федерації спін-човен)

• Входить до складу комітету за напрямом «спінінг-човен».
• Виконує обов'язки, покладені на нього Президентом.
• Бере участь у розвитку спортивного спрямування у Федерації.
• Виконує рішення комітету. Вносить пропозиції щодо підготовки до проведення заходів Федерації.Нажмите на изображение для увеличения Название: g.JPG Просмотров: 1 Размер:	41.5 Кб ID:	2697
Гиевский Юрий 
(Член Ради Федерації спін - човен)

• Входить до складу комітету за напрямом «спінінг-човен».
• Виконує обов'язки, покладені на нього Президентом.
• Бере участь у розвитку спортивного спрямування у Федерації.
• Виконує рішення комітету. Вносить пропозиції щодо підготовки до проведення заходів Федерації.